Vibrationsmätning

Genom vibrationsmätning ges en god överblick över hur oljud och vibrationer från planerade markarbeten såsom spontning, schaktning och sprängning påverkar sin omgivning. Utöver att det bidrar till att man kan undvika ovälkomna överraskningar skapar det också trygghet för såväl fastighetsägare som boende i närområdet.

Vi på Sweco genomför vibrationsmätning enligt svensk standard SS 460 48 60, vilken anger riktvärden för hur mycket vibrationer som får förekomma i exempelvis byggnader och anläggningar. 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: P8574N4Y Kategori:

Vibrationsmätning  – undgå oönskade överraskningar 

En vibrationsmätning är en viktig del i bevakningsarbetet i alla slags byggprojekt. Planerade markarbeten såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är vanligt förekommande moment i ett byggprojekt, med vibrationer och oljud som konsekvens. Dessa vibrationer kan orsaka störningar för närliggande bostadshus, påverka djurlivet intill eller orsaka förändringar på kringliggande fasader. 

Genom Swecos vibrationsmätning får du som kund ett pålitligt underlag för hur projektet eller byggnationen kommer att påverka sin omgivning och kan på så sätt undvika oönskade överraskningar. Det ger även trygghet för både fastighetsägare och de som bor i närområdet. Vi utför vibrationsmätningar i enlighet med svensk standard SS 460 48 60. Standarden anger bland annat riktvärden för hur mycket vibrationer det får vara i olika anläggningar eller byggnader. Därtill ska även övriga risker som kan vara av intresse för uppdraget tas upp.

Så här går en vibrationsmätning till:

  • Montering av mätutrustning sker före start av markarbetet.
  • Montering av mätare görs enligt riskanalys eller i samråd med beställare.
  • Övervakning i realtid med uppmätta vibrationsnivåer samt med larmfunktioner.
  • Vid meddelande om att markarbetet är avslutat demonteras mätutrustningen.
  • En vibrationsrapport över registrerade mätvärden skickas med i slutrapporten eller enligt överenskommelse.

Relaterade tjänster inom omgivningspåverkan: Syneförrättning och Riskanalys vid vibrationsalstrande markarbeten.

Vibrationsmätning – prisexempel

Uppdrag

Vibrationsmätning

Kund

Kommuner, byggherrar.

 

Leveransinnehåll

Riskanalys, besiktningsprotokoll, vibrationsprotokoll, slutrapport.

 

Kompetenser

Besiktningsförrättare, riskanalytiker, vibrationssakkunnig.

 

Leveranstid

Beror på markjobbets längd. Sträcker sig normalt över 1 månad till cirka 6 månader.

 

 

Pris exkl moms:

Vibrationsmätning cirka 200 kronor / mätpunkt och dag. Ett projekt med mätare i 4 väderstreck i 1 månad cirka 30 000 – 40 000 kronor. Då ingår mätarhyra, tillsyn, upp- och nedtagning av mätare.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.