Utbildning i elnätskoder

Med hjälp av Swecos utbildning i elnätskoder kan du få ökad kunskap om Common Information Model, CIM. Vår utbildning är uppdelad i tre block och vänder sig till ansvarig ledning, driftpersonal inom region- och lokalnät, DSO och betydande nätanvändare. 

Under utbildningen får du bland annat kunskap kring regelverk och betydelsen av att ha en gemensam informationsmodell för systemdrift av elnät inom Sverige, Norden och EU. Samt hur bland andra betydande nätanvändare berörs av införandet av nätkoden SO.

Vidare går vi också igenom innehåll för till exempel struktur-, realtids- och plandata samt klargör begrepp såsom objekt, klasser och hierarkier. Avslutningsvis fördjupar vi oss i hur och vad som krävs för införandet av CIM på ditt företag.

Prisexempel 60 000 kr

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 9U62NKW1 Kategori:

Utbildning i Common information model

Målet med vår utbildning i elnätskoder är att du ska få ökad kunskap om regelverk, struktur, uppbyggnad, relationer och standarder i CIM. Samt att du efter utbildningen ska kunna driva ett projekt i införandet på ditt företag. Utbildningen är indelad i tre block och vänder sig till ansvarig ledning, driftpersonal inom region- och lokalnät, DSO och betydande nätanvändare. 

Kostnad och innehåll för respektive block:

  • Block 1 –  Introduktion riktad till ledning.

Pris: 60 000 kronor.

Innehåll: utbildningen ger dig både regelverk och bakgrund till vikten av en gemensam informationsmodell gällande systemdrift av elnät inom EU, Norden och Sverige. Samt hur TSO, DSO och betydande nätanvändare berörs av införandet av nätkoden SO.

  • Block 2 – Utbildning riktad till drift- och IT-personal inom företaget samt ansvariga för systemdrift av elnät.

Pris: 60 000 kronor.

Innehåll: den gemensamma informationsmodellen Common Information Model (CIM). Innehåll gällande strukturdata, realtidsdata, plandata, standarder och uppbyggnad. Klargörande av begreppen objekt, klasser, relationer, hierarkier och format för utbyte av data etc. Vi går igenom standarder som påverkar CIM och hur vi kan följa dessa.

  • Block 3 – Fördjupning i hur och vad som krävs för införandet.

Pris: offereras efter förfrågan.

Innehåll: strukturering av företagets data anpassat till CIM. Framtagande av aktiviteter, tidplan och resursbehov för övergång till CIM. Blocket är uppdelat i två delar, för att få en projektplan anpassad till ditt företag.

 

Utbildning i elnätskoder – prisexempel

Uppdrag

Utbildning i nätkoder med inriktning datautbyte.

Kund

Region- och lokalnätsägare, DSO och betydande nätanvändare.

Leveransinnehåll

Utbildning nätkoder.

Kompetenser

EU:s nätkoder, CIM, datautbyte.

Leveranstid

30 dagar efter bokning eller enligt överenskommelse.

Pris exkl moms:

Priset gäller en dag, 8 timmars utbildning, för upp till 12 personer. Eventuella distanskostnader tillkommer. Utbildningsdagen anpassas efter kundens behov.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.