Upphandlingskrav för återbruk

Med vår tjänst upphandlingskrav för återbruk bistår vi dig som kund med stöd i att ta fram en plan för hur upphandlingen ska utformas i syfte att öka både återbruk och cirkulära tjänster. 

Swecos konsulter har stor kunskap och erfarenhet kring återbruk och cirkulär upphandling. Vi stöttar er genom projektets alla skeden, från att sätta målbild och formulera krav till att följa upp och utvärdera projektet.

Prisexempel 30 000 kr

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: NYMW6Z4Q Kategori:

Främja återbruk genom rätt kravställning

Genom upphandlingskrav för återbruk hjälper vi till att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi genom upphandling. Syftet med tjänsten är att agera stöd i att ta fram ett upplägg för hur upphandlingen ska utformas för att öka återbruk och cirkulära tjänster. För att du ska lyckas med återbruk i ditt projekt är det viktigt att upphandlingen är anpassad efter ett cirkulärt tänk som sträcker sig genom projektets alla skeden. Upphandlingskrav för återbruk kan även öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess.

Målet är att ta fram en handlingsplan med konkreta rekommendationer och förslag på hur cirkulära upphandlingskrav kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030. Vi på Sweco är med och stöttar dig som kund genom hela projektet, från att ta fram målbild och formulering av krav till uppföljning och utvärdering av projektet. Utöver att kravställningen behöver vara flexibel för att ge entreprenören utrymme för innovation och flexibilitet, måste även kundens slutmål bli uppfyllda. Våra konsulter har god kännedom om såväl cirkulär upphandling som återbruk, och lärdomarna från projektet blir sammanställda i en slutrapport.

Arbetsprocessen – upphandlingskrav för återbruk:

 • Startmöte
 • Nulägesanalys
 • Målformulering
 • Förutsättningar för en cirkulär bygg- och rivningsprocess.
 • Förslag på nya affärsmodeller för cirkuläret.
 • Gå igenom goda exempel.
 • Rekommendationer för praktiskt genomförande.
 • Allmänna exempel på innovationsdriven upphandling.
 • Handlingsplan: 14 rekommendationer utifrån 5 olika områden.
 • Framtidsscenario 2030.
 • Överlämning av slutrapport.

 

Upphandlingskrav för återbruk – prisexempel

Uppdrag

Upphandling för återbruk.

Kund

Upphandling- och inköpsenheten, byggherrar, kommuner, regioner.

Leveransinnehåll

Formulering av mål, upphandlingstexter, uppföljning och slutrapport.

Kompetenser

Expert inom: cirkulär upphandling, projektledning, återbruk, rivning, förvaltning och byggnation.

Leveranstid

4-6 veckor.

Pris exkl moms:

30 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.