Solstrålning [kWh/m²]

Vi på Sweco kan genomföra en solstrålningsanalys såväl exteriört som interiört. Analysen kan till exempel användas på byggnadsvolymer i urbana sammanhang med syftet att hitta passande ställen att installera solpaneler och solkollektorer på, och därtill kunna avgöra deras lutning. 

I inomhusmiljö kan analysen exempelvis hjälpa till att visa vilka delar av ett rum som kommer att få mest tillskott av värme under en viss tidsperiod, vilket är lämpligt att undersöka inför bland annat utformning av fast solavskärmning eller då ljuskänslig konst eller andra objekt ska placeras ut.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 1OO3W3VO Kategori:

Vår solstrålningsanalys kan användas interiört och exteriört

En solstrålningsanalys beräknar hur mycket solinstrålning som årligen träffar de olika delarna av en yta. Metoden kan användas både interiört och exteriört, och i likhet med vår tjänst solljustimmar baseras analysen på väderdata från en närliggande väderstation. Solstrålningsanalysen kan exempelvis användas på byggnadsvolymer i en urban kontext för att hitta lämpliga ställen att placera solpaneler på, och för att avgöra vilken lutning de ska ha.

På insidan av en byggnad kan vår solstrålningsanalys påvisa vilka delar av ett rum, eller vilka delar av byggnaden, som kommer att få det största värmetillskottet under en specifik tidsperiod. Något som kan vara lämpligt att kontrollera vid exempelvis utformning av fast solavskärmning eller vid placering av ljuskänslig konst eller andra objekt. Resultatet av solstrålningsanalysen redovisas som infallande solenergi per kvadratmeter (kWh/m²) och beror på geografisk placering, byggnadens och omkringliggande byggnaders utformning. 

För att göra en solstrålningsanalys i en exteriör miljö behövs en 3D-modell med volymer samt omkringliggande bebyggelse och topografi. Resultatet redovisas därefter i 3D-miljö med en gradient.

Simulering

  • En simulering utförs på befintlig eller skapad 3d-modell.
  • Vi kan simulera på de flesta filformat, men föredrar en BIM-modell från Revit eller ArchiCAD eller annat program som kan skapa en fullständig .ifc.
  • Kompletterande modellering påverkar tidsåtgången, en bedömning av modellens skick måste därför utföras innan vi kan fastställa kostnaden.

Arbetsprocess

  • 3d-modell eller underlag för skapande av modell.
  • Information om: rumsfunktioner och användning, in- och utvändiga material, omkringliggande bebyggelse och topografi, eventuella certifieringsmål.
  • Byggnadens adress.

Analys och resultat

Vår solstrålningsanalys genomförs med den validerade ljusrenderingsmotorn Radiance. Vid behov kan arbetet utföras iterativt i samarbete med arkitekt för att uppfylla dagsljuskrav, och samtidigt säkerställa att arkitektoniska kvaliteter blir bevarade. Slutresultatet kan redovisas som arbetsmaterial i .pdf format eller som en fullständig rapport.

 

Solstrålning – prisexempel

Uppdrag

Analys av utomhusyta.

Kund

Privat sektor, statlig organisation.

Leveransinnehåll

Solstrålningsnivåer, inklusive rapport (för att analysera och kategorisera mikroklimatet för utomhusytor.)

Kompetenser

Dagsljusspecialist

Leveranstid

3-4 arbetsdagar.

Pris exkl moms:

20 000 – 30 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.