Solljustimmar [hr/år]

Vår analys av solljustimmar bidrar till att kraven i enlighet med BBR och EN 17037 blir uppfyllda. Dessutom är den användbar vid olika miljöcertifieringar. I och med att analysen ger information om vilka områden som är mest problematiska när det kommer till värme och bländning kan den vara avgörande för planeringen av utomhusmiljöer.

Vidare ger en analys av solljustimmar svar på var vi kommer ha minst eller mest soltimmar under ett år, eller någon annan period. Det är av stor nytta inför exempelvis planering och placering av lekplatser, promenadstråk, samlingsytor och parkeringsplatser. 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 37V3215T Kategori:

Analys av solljustimmar inför planering av utomhusmiljön

Med hjälp av vår tjänst solljustimmar beräknar vi antalet solljustimmar för att uppfylla krav enligt BBR eller EN 17037. Utöver att analysen bidrar till att myndighetskraven blir uppfyllda kan den även användas vid olika miljöcertifieringar. En analys av solljustimmar påvisar var de mest problematiska områdena finns gällande bländning och värme. Dessutom ger den information som kan vara avgörande i planeringen av våra utomhusmiljöer. I den urbana skalan visar skuggstudier hur byggnader skuggar varandra eller omgivande ytor. Att veta var vi kommer ha mest eller minst soltimmar under ett år, eller annan period, är därför användbart vid placering av exempelvis lekplatser, samlingsytor, promenadstråk, parkeringsplatser och så vidare.

Genom att beräkna antalet soltimmar och strålningsvärden för exteriöra miljöer skapas ett underlag för fortsatt projektering av utemiljön, såsom placering av funktioner och planering av växtlighet. Resultatet av vår analys av solljustimmar redovisas som antal soltimmar per år eller annan period och beror på geografisk placering samt byggnadens och omkringliggande byggnaders utformning. Vidare kan analysen användas både exteriört och interiört. För att göra en analys av antalet solljustimmar i en exteriör miljö behövs en 3D-modell med volymer samt omkringliggande bebyggelse och topografi. Resultatet redovisas sedan i 3D-miljö med en gradient.

Simulering:

  • En simulering utförs på befintlig eller skapad 3d-modell.
  • Vi kan simulera på de flesta filformat, men föredrar en BIM-modell från Revit eller ArchiCAD eller annat program som kan skapa en fullständig .ifc.
  • Kompletterande modellering påverkar tidsåtgången, en bedömning av modellens skick måste därför utföras innan vi kan fastställa kostnaden.

Arbetsprocess:

  • 3d-modell eller underlag för skapande av modell.
  • Information om: rumsfunktioner och användning, in- och utvändiga material, omkringliggande bebyggelse och topografi, eventuella certifieringsmål.
  • Byggnadens adress.

Analys och Resultat

Analysen utförs med den validerade ljusrenderingsmotorn Radiance. Arbetet kan vid behov utföras iterativt i samarbete med arkitekt för att uppfylla dagsljuskrav och samtidigt säkerställa bevarande av arkitektoniska kvaliteter. Slutresultatet kan redovisas som arbetsmaterial i .pdf format eller som fullständig solljusrapport.

Solljustimmar – prisexempel

Uppdrag

Analys av utomhusyta.

Kund

Privat sektor, statlig organisation.

Leveransinnehåll

Antal soltimmar, inklusive rapport (för att analysera och kategorisera mikroklimatet för utomhusytor.)

Kompetenser

Dagsljusspecialist

Leveranstid

3-4 arbetsdagar.

Pris exkl moms:

20 000 – 30 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.