Utbildningar inom återbruk

Vill ni också ta bygg- och fastighetssektorns snabbaste väg till klimatneutralitet genom att börja återbruka? Boka någon av våra utbildningar inom återbruk för att öka verksamhetens kunskap och erfarenhet inom ämnet. Sweco erbjuder flertalet utbildningar på temat, allt från grunder i praktisk tillämpning och kickstart för att komma igång till återbruksinventering och upphandlingskrav för återbruk.

Utbildningarna riktar sig till alla typer av företag och organisationer som är intresserade av att lära sig mer om återbruk inom bygg- och fastighetssektorn. Tidigare kunder har varit exempelvis fastighetsförvaltare, entreprenörer, byggnadsberedare, rivare, kommuner och regioner.

Swecos specialister inom återbruk föreläser om återbruk för branschorganisationer och sitter med i nationella återbrukskluster. Vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap inom återbruk och cirkulärt byggande.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Öka verksamhetens kunskap om cirkulärt byggande

Återbruk är det absolut snabbaste sättet att nå klimatneutralitet inom bygg- och fastighetssektorn. Sweco har lång erfarenhet av utvecklings- och innovationsprojekt kring cirkulärt byggande. Vi ser kunskapsbyggande och modigt ledarskap som nyckel till framgångsrikt återbruksarbete och bidrar gärna till branschens kunskapslyft.

Sweco sitter med i nationella återbrukskluster som Klimatarena Stockholm, Återbruk väst, Handslaget och LFM30. Vi föreläser även inom återbruk för branschorganisationerna Fastighetsägarna och Byggföretagen. Nu erbjuder vi er chansen att anlita våra specialister för att kickstarta ert återbruksarbete.

Vi erbjuder följande utbildningar för företag och organisationer:

  • Grunder i praktisk tillämpning av återbruk
  • En kickstart för er som vill börja återbruka
  • Återbruksinventering – viktigt att tänka på
  • Återbrukssamordning (förstudie, värdering, dokumentering, avyttring och lagring)
  • Upphandlingskrav för återbruk och färdiga AF-texter
  • Återbruk i klimatberäkningar

Syftet är att stötta er i utveckling av arbetssätt kring återbruk i den egna verksamheten. Centralt är att ta vara på det engagemang som redan finns bland anställda, samtidigt som kunskapen och erfarenheten behöver öka i den egna organisationen. Genom att arbeta tillsammans med projektledare och förvaltare i pilotprojekt, kombinerar vi praktiskt arbete med rådgivning och kunskapsstöttning där det behövs.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Utbildningar inom återbruk – prisexempel

Uppdrag

Utbildning inom återbruk.

Kund

Fastighetsförvaltare, entreprenörer, byggnadsberedare, rivare, kommuner och regioner.

Leveransinnehåll

Förmöte, genomförande av en heldagskurs, kursmaterial för cirka 30 deltagare samt slutmöte.

Kompetenser

Materiallära, rivning, resursplanering, cirkulär upphandling och sakkunniga inom olika målområden.

Leveranstid

4-6 veckor.

Pris exkl moms:

45 000 kronor. Utlägg för eventuell resa och övernattning tillkommer.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.