Mätning av deponigasutsläpp

Låt oss på Sweco hjälpa dig med mätning av deponigas. Tjänsten utförs med fördel inför exempelvis sluttäckningar och används bland annat till att utforma en lämplig gashantering.

Mätning är också grunden till att förbättra ett befintligt gasuttagssystem samt utreda vilka behov som finns. Allt för att kunna ta hand om deponigasen på rätt sätt,  och därtill minska arbetsmiljö- och klimatpåverkan.

Vår mätning av deponigas sker i enlighet med den brittiska standarden LFTGN07 – “Guidance on monitoring landfill surface emissions” i och med att det inte finns någon svensk standardmetod.

 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: L6WH8APE Kategori:

Mätning av ytutsläpp av deponigas enligt brittisk standard

Vi utför mätning av deponigasutsläpp i enlighet med den brittiska standarden LFTGN07 – “Guidance on monitoring landfill surface emissions” då svenska standardmetoder saknas. Mätningen börjar med en walk-overundersökning, som innebär att personal går längs med förutbestämda sektioner, med 25-50 meters mellanrum, över deponin. 

Platser där deponigas vanligtvis läcker ut undersöks särskilt. Syftet med undersökningen är att identifiera hot-spots, det vill säga var på deponin de största utsläppen sker. Beroende på resultatet av walk-overundersökningen planeras en fluxbox-mätning in (förutsatt i detta prisexempel) vilket innebär mätning med statiska kammare. Avsikten är att kvantifiera ett totalt deponigasflöde från deponin.

Därefter görs en beräkning av deponins totala klimatpåverkan baserad på uppmätta metangasutsläpp. Värt att ha i åtanke är att detta, liksom övriga metoder för att mäta ytemissioner, ger en kvantifiering av utsläppen under den period som mätningen har skett. Beroende på lufttryck och temperatur varierar utsläppen dessutom under året.

Mätning av deponigasutsläpp – prisexempel

Uppdrag

Mätning och beräkning av ytutsläpp av deponigas från deponi. Syftet var att kvantifiera det totala deponigasflödet från deponin samt identifiera var de största utsläppen skedde.

Kund

Avfallsbolag

Leveransinnehåll

Rapport inklusive karta med markeringar var de största utsläppen påträffats.

Kompetenser

Deponigasmätning, avfall, deponigas.

Leveranstid

Mätning planeras om möjligt intill en period med sjunkande lufttryck. Rapport levereras senast fyra veckor efter utförd mätning.

Pris exkl moms:

130 000 kronor. (12 hektar stor deponi). Priset beror på deponins yta, typ av täckning samt avstånd till anläggningen. Personal utgår från Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.