Klimatsmart grundläggning – räkna rätt med Carbon Cost

Vi erbjuder Carbon Cost-analyser i syfte att jämföra alternativa geotekniska lösningar ur ett kostnads- och klimatperspektiv. Analysen genomförs med hjälp av projektspecifika indata som omvandlas till kostnads- och klimatposter. Resultatet analyseras om hur alternativen påverkar projektet och kan ge dig som kund rätt förutsättningar för en hållbar lösning ur ett ekonomiskt, tekniskt och klimatmässigt perspektiv.

Carbon Cost-analyser vid grundläggning kan användas i såväl bygg- som anläggningsprojekt, både vid investering och reinvestering. Tjänsten utgår från att indata redan finns framtagna för alternativa förstärkningsmetoder för det specifika projektet. Om det saknas kan vi givetvis bistå med att ta fram det.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: X72T97W4 Kategori:

Klimatsmart grundläggning med hjälp av Carbon Cost-analyser

Bygg- och anläggningssektorn står för en stor andel av de växthusgasutsläpp vi har i Sverige, där geoteknik är en resurskrävande disciplin som ofta innebär stora mängder av klimattunga resurser som betong, stål, markanvändning och energi. Vi på Sweco kan erbjuda Carbon Cost-analyser för att jämföra alternativa geotekniska lösningar ur ett klimat- och kostnadsperspektiv. Carbon Cost-analysen utförs med hjälp av projektspecifika indata såsom schaktvolym, pållängd och dimension för möjliga alternativ. Indatan omvandlas sedan till klimat- och kostnadsposter där resultatet analyseras om hur alternativen påverkar projektets klimat- och kostnadskalkyl. På så sätt kan det ge dig som kund rätt förutsättningar för en hållbar lösning ur ett tekniskt, ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv.

Carbon Cost-analyser vid grundläggning kan användas i bygg- och anläggningsprojekt, både vid investering och reinvestering. Tjänsten förutsätter att indata såsom mängder finns framtagna för alternativa förstärkningsmetoder för det specifika projektet. Sweco kan även erbjuda fler tjänster som exempelvis geotekniska undersökningar och framtagande av mängder för ditt projekt. 

Varmt välkommen att ta kontakt med oss så att vi kan diskutera vad ditt behov är och utifrån det erbjuda den bästa lösningen för ditt projekt.

Klimatsmart grundläggning – prisexempel

Uppdrag

Carbon Cost-analys för tre alternativa grundläggningsmetoder.

Kund

Entreprenör/byggherre.

Leveransinnehåll

Skriftlig och granskad PM med resultat och rekommendationer.

Kompetenser

Civilingenjör, klimatkalkylator, geoteknik.

Leveranstid

1-2 veckor.

Pris exkl moms:

15 000 kronor/analys

Övrigt: Framtagande av mängder för olika alternativa grundläggningsåtgärder kan utföras för en tillkommande kostnad. Kostnad för framtagande av mängden varierar beroende på uppdragets karaktär och storlek. Offert kan lämnas på mängdning.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.