Klimatpokalen

Swecos tjänst Klimatpokalen kan hjälpa såväl projektorganisationer som ledningsgrupper att höja kunskapen och öka engagemanget kring klimatfrågan hos sina medarbetare. 

Klimattävlingen inkluderar alla i organisationen och kan medföra flera konkreta åtgärdsförslag, vilket kan resultera i att ni kan systematisera ert hållbarhetsarbete för att uppnå en bättre klimatprestation. Vidare kan den också förbättra kommunikationen och skapa en gemensam förståelse och inbjudan i processen.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Klimatpokalen – en lekfylld klimattävling för din organisation

Vår tjänst Klimatpokalen är en klimattävling som syftar till att öka både kunskapen och engagemanget kring klimatfrågan, och därtill lyfta din organisations arbete med att minska sin klimatpåverkan. Klimatpokalen bygger på konceptet gamification och går ut på att organisationen på ett lekfullt sätt tävlar i att hitta de bästa klimatåtgärderna för sitt projekt eller verksamhet. 

Genom kunskapsdelning och expertinnehåll kan en bred kunskapshöjning uppnås i hela projektorganisationen. Aktiviteten bidrar till en engagerande och inkluderade kultur i ditt projekt, och dessutom kan den leda till flera konkreta förslag på klimatåtgärder som kan ligga till grund för planering av ert fortsatta klimatarbete.

Klimatpokalen avslutas med en prisceremoni där vinnare utropas, vilket skapar glädje, stolthet och tävlingsanda. Tjänsten riktar sig till större projektorganisationer i tvärdisciplinära projekt och ledningsgrupper.

Klimatpokalen – prisexempel

Uppdrag

Tävlingskoncept för att öka engagemanget kring klimatfrågan och generera åtgärder för minskad klimatpåverkan som ett projekt eller en organisation ger upphov till.

Kund

Organisation inom offentlig sektor (samma leverans kan göras till alla typer av kunder.)

Leveransinnehåll

Upplägg och avgränsning av tävling, utbildning och genomförande av tävling där åtgärder för minskad klimatpåverkan samlas in och sammanställs. Avslutande föreläsning och prisceremoni.

Kompetenser

Experter inom livscykelanalys och beräkning/bedömning av utsläpp.

Leveranstid

1-2 månader.

Pris exkl moms:

100 000 kronor för denna standardleverans, anpassningar kan göras.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.