Klimatkartläggning

Vi på Sweco kan hjälpa dig med klimatkartläggning genom bland annat GHG-protokoll eller miljöspendanalys. Kartläggningen ger dig en nulägesbild över er verksamhets klimatpåverkande utsläpp, vilket behövs för att kunna nå de uppsatta klimatmålen.

Att ta reda på hur stor klimatbelastning er verksamhet orsakar, och därtill vilka aktiviteter och poster som är allra mest belastande, ger er svar på vilka områden som bör prioriteras i arbetet med att minska era utsläpp.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: I9N129KZ Kategorier: ,

Klimatkartläggning genom GHG-protokoll och spendanalys

​​​​​​​​​​​​​​I färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045 uppmanas alla aktörer att kartlägga sina CO₂-utsläpp senast år 2020. Vi på Sweco kan hjälpa verksamheter att räkna ut och visualisera sina utsläpp genom exempelvis Green House Gas protocol eller spendanalys. Syftet med en klimatkartläggning är oftast att få en bild av den dagliga verksamhetens totala växthusgasutsläpp och de andelar som olika aktiviteter eller processer bidrar med. Detta innebär att på sikt svara på följande frågor:

  • Hur stor klimatbelastning medför vår verksamhet?
  • Vilka är de mest klimatbelastande posterna/aktiviteterna?

Detta kan ge ett bra beslutsunderlag för vilka prioriterade områden man ska jobba vidare med för att minska sina utsläpp.

Indata

Miljöspendanalys:

– Bokförda kostnader på årsbasis.

GHG protokoll: 

– Statistik för aktiviteter som ska ingå som till exempel tjänsteresor, uppvärmning. 

 

 

Klimatkartläggning – prisexempel

Uppdrag

Ex. 1  Universitet med 35 000 studenter.

Ex. 2  Fastighetsägare, cirka 300 fastigheter.

Kund

Ex. 1  Statlig myndighet.

Ex. 2  Privat fastighetsägare.

Leveransinnehåll

Ex. 1  Kartläggning av totala CO₂-utsläpp med miljöspendanalys.

Ex. 2  Kartläggning av totala CO₂-utsläpp med miljöspendanalys samt komplettering med GHG protocol.

Kompetenser

Hållbarhetsingenjör

Leveranstid

2 veckor från indata leverans.

Pris exkl moms:

Ex. 1  70 000 kronor.

Ex. 2  90 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.