Kickstart Hållbarhet

Genom Kickstart Hållbarhet kan vi hjälpa ditt bolag eller organisation att ta det första steget mot ett aktivt hållbarhetsarbete. Tjänsten är en bra startaktivitet som är lätt att arrangera och som inte kräver några specifika förberedelser för kunden.

I en lekfull, interaktiv och engagerande introduktionsworkshop får deltagarna möjlighet att lära sig av varandra vilket skapar förtroende och driv i frågorna. Grupparbetet resulterar i en första insikt kring hur verksamheten kan arbeta med hållbarhet och medför att arbetet kan sätta i gång direkt.

Kickstart Hållbarhet kan även bidra med andra fördelar såsom förtydligande av kopplingen mellan innovation och hållbarhet, förståelse för den egna verksamheten och kundbehov samt trygghet i hållbarhetsfrågor för såväl individ som grupp. 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kickstart Hållbarhet – första steget mot ett aktivt hållbarhetsarbete

Kickstart Hållbarhet riktar sig till organisationer och bolag som tar hållbarhetsfrågan på allvar och som behöver hjälp med att komma i gång. Tjänsten är ett bra första steg att ta för att öka både förståelsen och medvetenheten kring hållbarhet, och leder oftast till ett andra, mer konkret steg som är baserat på insikter och resultat. Kickstart Hållbarhet är en startaktivitet som är lätt att anordna och som varken kräver omfattande datainsamling eller annat förarbete av kunden.

Tjänsten består av ett lekfullt och workshopbaserat grupparbete med inslag av presentation. Upplägget är både engagerande och interaktivt, och i och med att deltagarna lär av varandra skapas tillit och driv i frågorna. Aktiviteten medför att datainsamling av uppskattad hållbarhetspåverkan genereras och dessutom lyfter den fram eventuella gap mot den förväntan som finns på marknaden. Utöver att resultatet av Kickstart Hållbarhet kan ge en första förståelse för hur verksamheten kan arbeta med hållbarhet medför den också att man kan börja agera omgående.

Kickstart Hållbarhet – prisexempel

Uppdrag

Kickstart Hållbarhet.

Kund

Svensk högskola.

Leveransinnehåll

Inspirationsföreläsning med workshop, sammanlagt 3 timmar.

Kompetenser

Processledning, workshopledning, hög generell hållbarhetskompetens för att kunna leverera inspirationsföreläsningen. Krav på hög kommunikativ kapacitet och förmåga att engagera och entusiasmera.

Leveranstid

Totalt 30 timmar för två konsulter. Kan levereras inom cirka 2 veckor för digitala leveranser, cirka 4 veckor för fysiska leveranser.

Pris exkl moms:

31 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.