Kickstart återbruk

Låt oss tända gnistan för ert återbruksarbete! Genom en workshop i återbruk hjälper vi på Sweco din organisation eller ditt projekt att komma i gång. Våra konsulter har stor erfarenhet av att arbeta i både små och stora återbruksprojekt. 

Utöver att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet får du som deltagare möjligheten att ge input kring hur förutsättningarna för återbruk ser ut i din organisation. Efter workshoppen levererar vi en handlingsplan med förslag på hur ni kan arbeta med återbruk fortsättningsvis.

Prisexempel 45 000 kr

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: P226V36A Kategori:

Workshop i återbruk – kom i gång med ert återbruksarbete

Det är mycket att tänka på när man ska börja återbruka och det uppstår vanligtvis många frågor: vilka produkter kan återbrukas? Vad är lönsamt? Vad bidrar till mest klimatpåverkan? Var kan man lagerhålla de produkter som ska återbrukas? Hur gör man med garantier? Hur får man med sig alla i verksamheten på tåget? Ska man satsa på att återbruka byggvaror eller material? Är det bäst att ha en intern eller extern portal för återbruk? Dessutom behöver kunskapsnivån inom organisationen ofta höjas när man ska starta upp ett återbruksarbete, och därtill vill man ta tillvara på det engagemang som många gånger redan finns bland de anställda.

Vi på Sweco inleder vår workshop i återbruk med en behovsanalys för att förstå vilka tankar och mål du som kund har med ert återbruksarbete. Efter analysen formar våra konsulter en workshopträff med berörda medarbetare där vi delar med oss av konkreta exempel från återbruk gällande allt från lämpliga produkter och praktisk hantering till lönsamhet och klimatpåverkan. På träffen får även du som deltagare ge din input kring vad som behöver tas i beaktning i just din organisation, utifrån såväl förutsättningar som engagemang. Efter det tar våra återbrukskonsulter fram en handlingsplan med rekommendationer för hur ni kan arbeta med återbruk framöver samt vad ni bör prioritera.

Kickstart återbruk – prisexempel

Uppdrag

Kickstart återbruk.

Kund

Fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggentreprenörer, rivningsentreprenörer.

Leveransinnehåll

Startmöte, behovsanalys, workshop och färdplan framåt.

Kompetenser

Expert inom: materiallära, rivning, resursplanering, klimatpåverkan, workshopledning och utbildning.

Leveranstid

4-6 veckor.

Pris exkl moms:

45 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.