Innovationsworkshop

Innovationsworkshop är en av Swecos alla tjänster inom innovationsledning. Innovationsledning handlar om att öka förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet. 

Vi på Sweco har erfarenhet av systematiskt och processinriktat innovationsarbete. Oberoende av hur långt ni har kommit på er resa kan vi hjälpa er att komma i gång med eller fördjupa det befintliga innovationsarbetet. Workshopen innefattar bland annat kunskap om innovationsledning, metodik och idégenerering utifrån era specifika behov.

Resultatet från workshopen ger ett bra underlag i framtagandet av en innovationsstrategi. Köp tjänsten separat eller som en del av ett större paket inklusive innovationsprocesser, innovationsstrategi och utbildning till exempel.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Systematiskt och processinriktat innovationsarbete

Eftersom förändringar sker fortare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa ditt projekt eller din organisation att skapa mer värde, öka genomförandegraden och därtill säkerställa relevans även i morgon. Innovationsworkshop är en av Swecos innovationsledningstjänster. Innovationsledning handlar om att höja förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkra förhållanden. Innovationsarbetet måste ske med ett helhetsperspektiv där strategi, mission, insikter, idéer, processer, samarbete och organisationskultur förenas.

Vi på Sweco har erfarenhet av systematiskt och processinriktat innovationsarbete. Våra innovationsledningstjänster har sin grund i den globala ISO-standarden för innovation management, ISO 56000. Vidare ingår Sweco i SIS, Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté SIS TK/532, som är med och utvecklar innovationsledningsstandarderna både globalt och nationellt. 

Tjänsten går att köpa separat eller som en del av ett större paket, inklusive innovationsstrategi, innovationsprocesser eller utbildning till exempel. Vi hjälper dig att kicka i gång eller fördjupa ditt innovationsarbete, oavsett hur långt ni har kommit på resan. Workshopen kan hållas både digitalt eller fysiskt, och resultatet från den ger ett bra underlag för att kunna ta fram en innovationsstrategi.

I vår innovationsworkshop ingår bland annat: 

  • Kunskap om innovationsledning.
  • Metodik.
  • Strategi och processer.
  • Idégenerering utifrån era specifika behov.
  • En enklare nuläges- och mognadsmätning .
  • Målläge.

Innovationsworkshop – prisexempel

Uppdrag

Verksamhetsutveckling eller projekt.

Kund

Alla

Leveransinnehåll

Planering och genomförande av workshop inklusive paketering av resultat och rekommendationer för fortsatt arbete.

Kompetenser

Innovationsledare och eventuellt sakkunniga beroende på projekt.

Leveranstid

Diskuteras med kund. Uppskattningsvis 2 veckor – 1 månad.

Pris exkl moms:

50 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.