Innovationsstrategi

Låt oss hjälpa dig att ta fram en innovationsstrategi för din verksamhet, organisation eller ditt projekt. Strategiarbetet innefattar bland annat en omvärlds- och marknadsanalys, affärsmodellsanalys, målformulering och KPI:er för mätning och uppföljning.

I och med att vi lever i en tid då förändringar kan ske snabbt, kan ett strukturerat innovationsarbete hjälpa din verksamhet att skapa mer värde och öka genomförandegraden. Dessutom kan den säkerställa relevans även i morgon. 

Vår innovationsstrategi har sin grund i den globala ISO-standarden för innovation management, ISO 56000. Sweco ingår också i Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté som är med och utvecklar innovationsledningsstandarderna både nationellt och globalt. 

 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Innovationsstrategi – en av Swecos tjänster inom innovationsledning

I en tid då förändringar sker fortare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa din organisation att skapa mer värde, öka genomförandegraden och säkerställa relevans även i morgon. Vi på Sweco kan hjälpa dig att ta fram en innovationsstrategi för din organisation, verksamhet eller ditt projekt. I strategiarbetet ingår bland annat en omvärlds- och marknadsanalys, GAP-analys, affärsmodellsanalys, målformulering, metod- och verktygsförslag samt KPI:er för både mätning och uppföljning.

Strategin tas fram med grund i den globala ISO-standarden för innovation management, ISO 56000. Sweco ingår i Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté SIS TK/532, som är med och utvecklar innovationsledningsstandarderna såväl nationellt som globalt. Tjänsten går att köpa separat eller som en del av ett större paket, inklusive en innovationsworkshop. Utöver Innovationsstrategi erbjuder vi även andra tjänster inom innovationsledning. 

Innovationsstrategi – prisexempel

Uppdrag

Verksamhetsutveckling eller projekt.

Kund

Alla

Leveransinnehåll

Framtagande av innovationsstrategi inklusive omvärlds- och marknadsanalys.

Kompetenser

Innovationsledare och eventuellt sakexperter vid behov.

Leveranstid

Diskuteras med kund, uppskattningsvis 2 månader.

Pris exkl moms:

200 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.