Hållbarhetscoaching

Hållbarhetscoaching är tjänsten för dig som arbetar som chef eller projektledare och som vill fördjupa verksamhetens hållbarhetsarbete. Swecos branschspecifika hållbarhetsexperter kan hjälpa er att konkretisera era hållbarhetsmål och bryta ner dem till operativa insatser.

Coachningen kan bland annat resultera i en ökad förståelse och medvetenhet kring hållbarhet i stort. Därtill kan den också medföra att ni kan lägga fokus på rätt frågor och att risken för felprioriteringar minskar. 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Hållbarhetscoachning kan leda till konkreta insatser

Genom vår hållbarhetscoachning, som består av fokussamtal och rådgivning, kan vi på Sweco hjälpa er att fördjupa ert hållbarhetsarbete. Vi utgår antingen från ert eget hållbarhetsmål eller de mål som samhället har satt, såsom de svenska miljömålen eller Agenda 2030. Först ser vi till att konkretisera målen och därefter bryter vi ner dem till utförbara aktiviteter för ert projekt eller er verksamhet.

Förutom att ni får en större förståelse för vad hållbarhet betyder rent konkret kan vår hållbarhetscoachning också leda till att ni kan fokusera på rätt frågor och att risken för felprioriteringar minskar. Vilket i sin tur kan skapa allt från utveckling och engagemang till trygghet och hållbarhetsfokus i er organisation. Tjänsten riktar sig till dig som är chef eller projektledare.

Hållbarhetscoaching – prisexempel

Uppdrag

Järnvägsstation

Kund

Upphandlande myndighet.

Leveransinnehåll

Projektrelaterad skrivbordsstudie, fokussamtal och dokumentation i form av vidare rekommendationer.

Kompetenser

Expert inom miljö och infrastruktur, hållbarhet inom infrastruktur.

Leveranstid

21 dagar.

Pris exkl moms:

40 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.