Egenkontrollprogram vattenverk

Egenkontroll av dricksvatten är viktigt för att säkerställa en fungerande dricksvattenproduktion. Men också för att uppfylla gällande lagstiftning, råd och anvisningar inom området.

Som verksamhetsutövare bär du ansvar att ta fram ett egenkontrollprogram för din verksamhet. Efter det är det de kommunala hälsoskydds- och miljönämnderna som har i uppgift att säkerställa att du följer det.

Vi på Sweco har erfarenhet av att ta fram egenkontrollprogram för såväl stora dricksvattenanläggningar som mindre och enskilda anläggningar. Därtill har vi även varit med och tagit fram flera av de handböcker och publikationer som reglerar egenkontroll, och dessutom håller vi regelbundet utbildningar i ämnet.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 2C29F3DG Kategori:

Egenkontroll av dricksvatten säkerställer vattenkvaliteten

Verksamhetsutövare bär ett stort ansvar när det kommer till att säkerställa att kvaliteten på dricksvattnet uppfyller både de föreskrifter och regler som gäller. Detta ansvar tillämpas genom förordningen om egenkontroll av dricksvatten. I enlighet med förordningen ska varenda verksamhetsutövare ta fram ett egenkontrollprogram för sin verksamhet. Och därefter har de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna i uppdrag att säkerställa att förordningen efterlevs. 

Swecos medarbetare har erfarenhet av framtagning av egenkontrollprogram både för stora, allmänna dricksvattenanläggningar samt mindre och enskilda eller privata anläggningar. Programmen kan tas fram fristående eller tillsammans med HACCP och/eller driftinstruktioner. Vidare har våra medarbetare dessutom varit med och tagit fram flertalet handböcker och publikationer som reglerar egenkontroll av dricksvatten. Därtill håller vi återkommande utbildningar i ämnet.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.