Upphandling av fysiska och digitala försändelser

Står ni inför en upphandling av fysiska och digitala försändelser, det vill säga utdata, eller vill förändra den tjänst ni köper idag? Med utdatatjänster syftar vi på exempelvis fakturor, påminnelser, brev eller insamlingskort. Vi stöttar er genom hela upphandlingen, från behovsanalys till undertecknat avtal med leverantör.

Våra upphandlingskonsulter har genomfört nära 1000 IT-upphandlingar där olika tjänster och system ingår. Vår metodik är väl beprövad och fungerar både när det gäller utdatatjänster, så väl som IT-system.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Upphandlingskonsult inom utdatatjänster

Utbudet av tjänster inom utdata förändras ständigt och blir allt mer digitaliserat. Att upphandla dessa tjänster är inte något en verksamhet gör särskilt ofta och det kan därför upplevas som komplicerat. Vi genomför flertalet upphandlingar av fysiska och digitala försändelser varje år tillsammans med våra kunder. Våra kunniga upphandlingskonsulter har erfarenhet av såväl offentlig som privat sektor, och vi känner till marknaden och dess leverantörer väl.

Upphandlingen drivs i nära dialog med er verksamhet för att kartlägga era förutsättningar och ert behov över den kommande avtalsperioden.

Uppdraget genomförs med följande huvudaktiviteter:

Projektstart och initiering

 • En dedikerad projektgrupp tillsätts i samråd med er som kund, där roller och fördelning av arbetsuppgifter beslutas. En projektplan tas fram med tydliga leverabler och tidpunkter.
 • En behovsanalys genomförs för att se över volymer och tjänster idag, samt att en granskning genomförs av eventuellt befintligt avtal.

Upphandlingsdokument

 • Beroende på upphandlingsförfarande kan en ansökningsinbjudan bli aktuell att starta med.
 • Ett komplett upphandlingsdokument tas fram, inklusive nödvändiga bilagor som exempelvis kravspecifikation, prisformulär och integrationsöversikt.
 • Upphandlingsdokumentet baseras på behovsanalysen kombinerat med vår långa erfarenhet från liknande upphandlingar.
 • Publicering av upphandlingsdokumentet och eventuell ansökningsinbjudan i ert upphandlingsverktyg.

Urval och utvärdering av anbud

 • Om ett flerstegsförvarande valts, genomförs först en utvärdering och selektering av ansökningarna.
 • Facilitering av utvärdering för inkommande anbud genomförs utifrån den utvärderingsmodell som finns i upphandlingsdokumentet.
 • Vid behov genomförs anbudspresentationer och eventuella oklarheter reds ut med leverantörerna.
 • Utifrån utvärderingen tas beslut om vilka leverantörer som ska bjudas in till förhandling.

Avtalsframtagande och förhandling

 • Utifrån Swecos beprövade avtalskoncept bjuds en eller flera leverantörer in till förhandling.
 • Genom förhandling med leverantörerna möjliggörs ett avtal som passar era behov och kommande samarbete.
 • Efter genomförd förhandling tas ett tilldelningsbeslut fram, som tilldelas vinnande leverantör.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi er vidare!

Vill ni ha hjälp även vid ett efterföljande införande kan vi bistå med flertalet olika roller, exempelvis projektledare, förändringsledare och testledare.

Upphandling av fysiska och digitala försändelser – prisexempel

Uppdrag

Komplett upphandling av utdatatjänster.

Kund

Medelstort kommunalt bolag, exempelvis energi- eller VA-bolag.

Leveransinnehåll

 • Projektstart och initiering.
 • Upphandlingsdokument
 • Urval och utvärdering av anbud.
 • Avtalsframtagande och förhandling.

Kompetenser

Upphandlingskonsulter med erfarenhet från kommunala bolag.

Leveranstid

Baserat på ledtider inom LOU/LUF är uppdragstiden från start till undertecknat avtal med leverantör cirka 4-6 månader.

Ett införande av en ny leverantör efter avtalstecknande tar cirka 2-4 månader.

Pris exkl moms:

Cirka 200 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.