Digitala detaljplaner – Workshop

Vår workshop om digitala detaljplaner ger dig förståelse för den digitala stadsbyggnadsprocessen, hur ni kan klara lagkraven och på vilket sätt ni kan möta de utmaningar som kan finnas inom organisationen. 

Oberoende av vilken förkunskap ni har kan vi på Sweco hjälpa er att förstå hur ni ska komma i gång med den digitala detaljplaneprocessen eller hur ni kan fördjupa era kunskaper och dra mer nytta av digitalisering. 

Workshopen leds av våra experter inom planprocessen och smarta städer. Köp tjänsten separat eller som en del av ett större paket om digitala detaljplaner inkluderat Handlingsplan eller Projektledning.

 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: H5Z1B97H Kategorier: ,

Digital planinformation i enlighet med de nya lagkraven

Med start den 1:a januari 2022, då de nya föreskrifterna träder i kraft, förväntas kommuner producera digitala detaljplaner som uppfyller kraven. Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande och smidigare planprocesser. Men vad krävs för att uppnå kraven och dra nytta av en digital planprocess?

Vår workshop om digitala detaljplaner ger dig kunskap om vad som sker inom området. Därtill får du också en checklista som ger er som kommun koll på vad ni behöver säkerställa gällande arbetsflöden och program, samt vilka beslut ni behöver fatta för att uppfylla lagkraven inom området. Oavsett hur långt ni har kommit med digital planprocess kan vi hjälpa er att förstå hur ni kommer i gång eller hur ni kan fördjupa era kunskaper och dra mer nytta av digitalisering. Workshopen leds av Swecos experter inom digitalisering och plan och kan ges både digitalt och fysiskt. Den riktar sig till de som är berörda av planprocessen inom en kommun och utifrån checklistan.

I vår workshop om digitala detaljplaner tar vi upp:

  • De föreskrifter och krav som träder i kraft, och vad de innebär för er.
  • Exempel på en digital planprocess och vad som händer i de olika stegen.
  • Konkreta exempel på tekniska specifikationer och format.
  • Hur specifikationerna kan påverka era processer och er organisation.
  • Exempel på nyttor som nya arbetssätt kan ge.
  • Efter workshopen får ni med er en checklista som steg för steg beskriver hur ni kan producera digitala detaljplaner som uppfyller kraven. 

Givetvis får ni även möjlighet att ställa de frågor som just er organisation funderar över. Varmt välkommen att kontakta oss för att få ett förslag på upplägg som passar just er!

Digitala detaljplaner Workshop – prisexempel

Uppdrag

En dags workshop om digitala detaljplaner.

Kund

Medelstor kommun.

Leveransinnehåll

Ledning av workshop för kommunens olika förvaltningar som berörs av planprocessen.

Kompetenser

Expert på digital planprocess.

Leveranstid

1 dag.

Pris exkl moms:

60 000 kronor (exklusive eventuell resa).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.