Detaljerad dagsljusanalys [%] (dynamisk)

Vid genomförandet av en detaljerad dagsljusanalys tas bland annat väderstreck, geografisk plats, och års- eller periodbaserad väderdata som beror på statistisk klimatinformation i beaktning. Till exempel molntimmar, soltimmar och andra sorters väderdata. 

Genom att beräkna dynamiska dagsljusmätvärden för interiöra miljöer uppfylls rådande krav enligt BBR och AFS enligt SS EN 17037. Vidare kan analysen även vara till användning om mer noggranna resultat behövs, och vid certifieringar såsom LEED- och WELL och BREEAM.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: WS6POL5R Kategori:

Dynamiska dagsljusanalyser

En detaljerad dagsljusanalys (dynamisk dagsljusanalys) tar hänsyn till geografisk plats, väderstreck och års- eller periodbaserad väderdata som beror på statistisk klimatinformation, såsom soltimmar, molntimmar och övrig väderdata. Beräkningen av dynamiska dagsljusmätvärden för interiöra miljöer medför att kraven i enlighet med BBR och AFS enligt SS EN 17037 blir uppfyllda. Analysen kan även utföras när noggrannare resultat behövs, samt vid LEED- och WELL och BREEAM-certifiering.

Spatial dagsljusautonomi, sDA, är ett mått på byggnadens dagsljusprestanda i ett specifikt rum. Den definieras som en procentsats av rummet, vilken uppnår en lägsta belysningsstyrka för minst hälften av de undersökta timmarna. Vid utvärdering av hur väl en byggnad tar tillvara på dagsljuset gällande visuella kvaliteter och energieffektivitet kan andra, liknande mått användas utöver sDA. Däribland Användbar* Dagsljusautonomi (UDI), Kontinuerlig* Dagsljusautonomi (DAcon), Årlig solljusexponering (ASE) och Maximal* Dagsljusautonomi (DAmax).

Simulering

  • En simulering utförs på befintlig eller skapad 3d-modell.
  • Vi kan simulera på de flesta filformat, men föredrar en BIM-modell från Revit eller ArchiCAD eller annat program som kan skapa en fullständig .ifc.
  • Kompletterande modellering påverkar tidsåtgången, därav måste en bedömning av modellens skick utföras innan fastställning av pris.

Arbetsprocess

  • 3d-modell eller underlag för skapande av modell.
  • Information om: rumsfunktioner och användning, in- och utvändiga material, omkringliggande bebyggelse och topografi, eventuella certifieringsmål.
  • Byggnadens adress.

Analys och Resultat

En detaljerad dagsljusanalys utförs med den validerade ljusrenderingsmotorn Radiance  eller Daysim. Arbetet kan vid behov utföras iterativt i samarbete med arkitekt för att uppfylla dagsljuskrav, och därtill säkerställa att arkitektoniska kvaliteter blir bevarade. Slutresultatet kan redovisas som arbetsmaterial i .pdf format eller som fullständig dagsljusrapport.

Detaljerad dagsljusanalys – prisexempel

Uppdrag

Normalstort kontor.

Kund

Privat sektor.

Leveransinnehåll

Avancerad dagsljusanalys inklusive rapport (för uppfyllnad dagsjuskriterier LEED, BREEAM eller WELL.)

Kompetenser

Dagsljusspecialist

Leveranstid

5-8 arbetsdagar.

Pris exkl moms:

40 000 – 60 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.