Cube

Cube möjliggör samordning av data i projekt och kan se till att rätt person får rätt information i rätt tid.

Har du ett projekt med många deltagare, stora mängder data eller ett behov av att visualisera projektmaterialet? 

Vill du även att projektet ska uppnå struktur, rutiner samt en gemensam helhetsbild? Då kan den digitala strategin Cube vara rätt för ert projekt!

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 61G8K6NU Kategori:

Cube kan underlätta samordning och informationsutbyte i ditt projekt

Digitaliseringen påverkar samhället och även de grundläggande samhällsbyggnadsprocesserna. För att dra nytta av de nya möjligheterna har vi på Sweco tagit fram strategin Cube. Strategin består av en samverkansportal som tillsammans med väl utarbetade processer kan underlätta samordning och informationsutbyte i projekt med mycket data och många aktörer. En av de stora styrkorna med samverkansportalen är kopplingen mellan karta, modellfiler, dokumenthantering och projektstyrningsverktyg. Den gör att alla kan få en överblick över projektet samtidigt som det går fort att hitta och hämta aktuell information.

 I strategin Cube ingår även processerna:

  • Sätta rutiner för Cube och projektet.
  • Utbildning av Cubeanvändare.
  • Support och användarstöd.
  • Kvalitetskontroll av inlevererat data (mot Cubens krav).

Cube – prisexempel

Uppdrag

Samverkan kring förläggning av ny anläggning. ​

Kund

Anläggningsägare​

Leveransinnehåll

Tillgängliggörande och visualisering av aktuell information genom förläggningen. Kvalitetskontroll, support och användarstöd.​

Kompetenser

Cubesamordnare, kravfångare och processutvecklare​.

Leveranstid

1 år​.

Pris exkl moms:

250 000​ kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.