Carbon Cost Management

Med vår tjänst Carbon Cost Management ser vi till att du som är beslutsfattare eller projektledare får ökad insikt i sambandet mellan kostnader och klimatpåverkan. 

Genom integrerad kostnads- och klimatanalys, beslutsstöd, vägledning, handlingsplan och rekommendationer kan vi hjälpa dig att minska klimatpåverkan i ert bygg- och infrastrukturprojekt och därtill potential att reducera dess kostnader. 

Utöver att Carbon Cost Management förtydligar att klimat och kostnad inte alltid står i konflikt med varandra motverkar den också nedprioritering av klimatfrågor.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Carbon Cost Management – minska klimatpåverkan och kostnader

Carbon Cost är en tjänst som vi på Sweco har tagit fram. Den syftar till att minska klimatpåverkan i bygg- och infrastrukturprojekt och generera en ökad hållbarhetsprestanda. Detta bidrar även till ökad förståelse inom projektet och kan höja förmågan att göra medvetna och aktiva val. Att göra klimatsmarta val leder många gånger till att förbrukningen av material och energi minskar, vilket har en direkt inverkan på kostnaden.

Hittills har man räknat på kostnad och klimat som två åtskilda parametrar i infrastrukturprojekt. Men med carbon cost-analyser kan vi identifiera brytpunkten för när minskad klimatpåverkan motiverar en kostnadsökning, vilket ger förutsättningar för störst klimatnytta för pengarna. Tjänsten riktar sig bland annat till projektledare och beslutsfattare i offentliga och privata sammanhang där bygg- och anläggningsprojekt beslutas, samt till strateger på planeringsfunktioner. 

 

Carbon Cost Management – prisexempel

Uppdrag

Carbon Cost Management.

Kund

Exempelvis byggherre inom samhällsbyggnadssektorn eller exploateringskontoret på en kommun.

Leveransinnehåll

Kombinerade klimat- och kostnadskalkyler. Proaktiv rådgivning. Handlingsplan/rekommendationer.

Kompetenser

Projektanpassad klimatkompetens och kostnadskompetens.

Leveranstid

Carbon Cost Management är oftast en integrerad del i en större samhällsbyggnadstjänst såsom planering eller projektering av ny infrastruktur eller någon typ av byggnation/etablering. Uppdragets leveranstid beror därmed på moderprojektets tidsplan och leveranstid. Ett arbetssätt i enlighet med Carbon Cost Management kan startas upp inom cirka 3 veckor.

Pris exkl moms:

För ett uppdrag i form av väl definierade och avgränsade analyser ligger kostnaden på i storleksordningen 140 000 kronor. Snittuppdraget uppgår till cirka 400 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.