EU Taxonomi Utbildning

Genom en utbildning i taxonomi får du bland annat svar på om din verksamhet omfattas av lagstiftningen, vad den innebär för er, samt vilka områden inom den egna verksamheten som påverkas.

Vi utgår ifrån var ni befinner er gällande taxonomin och hållbarhet, och skräddarsyr därefter utbildningen utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. 

Utöver utbildning i EU-taxonomin kan du få hjälp med taxonomi-rapportering, klimatriskanalys, strategisk rådgivning vid framtagande av klimathandlingsplaner och utveckling av företagens ESG-arbete, klimatkartläggning, samt rådgivning kring rapportering enligt TCFD, GRESB och GRI.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 6JM966Y9 Kategorier: ,

Kurs i EU-taxonomin

Sedan den 1 januari år 2022 behöver börsnoterade företag med fler än 500 anställda, samt finansiella aktörer rapportera i enlighet med den nya taxonomin. EU-taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter inom EU, som syftar till att styra om finansmarknaden mot mer hållbara aktiviteter och investeringar. Som en del i detta vill EU göra en förflyttning av kapital till vad som klassificeras som hållbart enligt taxonomin. Till exempel genom en förflyttning av kapital från fossil energi till fossilfri energi. 

Men vad innebär egentligen taxonomin för just ditt företag? Omfattas din verksamhet av den? Och vilka områden inom den egna verksamheten påverkas i sådana fall av taxonomin? Hur kan man integrera EU-taxonomin i den löpande verksamheten? Detta är bara några av de frågeställningar som du får svar på i vår utbildning i EU:s taxonomi. Vi utgår ifrån var ni befinner er gällande hållbarhet och taxonomi, och skräddarsyr därefter utbildningen utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Allt för att hjälpa er att hitta er väg i den nya taxonomin.

Upplägget för vår utbildning i taxonomi ser vanligtvis ut så här:

  • 1-2 möten för att identifiera era behov och målsättningar.
  • Inläsning på strategiska dokument för ökad förståelse av verksamheten.
  • Övergripande kartläggning om er verksamhet omfattas av taxonomin.
  • Utformning av utbildningen.
  • 1-3 utbildningstillfällen beroende på behov och omfattning.

 Varmt välkommen med din förfrågan!

EU Taxonomi Utbildning – prisexempel

Uppdrag

Skräddarsydda utbildningar och workshoppar i taxonomi.

Kund

Ex 1.   Privat fastighetsägare.

Ex 2.  Privat företag. 

 

 

Leveransinnehåll

Ex 1.  Skräddarsydd utbildning i EU taxonomi och dess betydelse för verksamheten.

Ex 2.  Skräddarsydda workshoppar (2 – 4 stycken) för att identifiera hur man ska implementera EU taxonomin i den egna verksamheten.  

Kompetenser

ESG och EU taxonomi experter.

Leveranstid

3 veckor från indata leverans.

Pris exkl moms:

Ex 1.  19 000 kronor.

Ex 2.  28 500 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.