Energiberäkning

En energiberäkning säkerställer att ny- och ombyggnationer uppförs enligt rådande lagkrav, och att projektspecifika krav relaterade till byggnadens energianvändning uppfylls. Därtill kan den användas för att göra säkrare bedömningar av fastighetsägarens budgetarbete för driftkostnader av el och värme.

Vi på Sweco har stor erfarenhet av att ta fram energiberäkningar och kan bland annat bistå med såväl snabba bedömningar som djupgående analyser. Vidare hjälper vi både privata och kommunala fastighetsägare samt entreprenörer att ta fram energiberäkningar för alla typer av fastigheter, vid både ny- och ombyggnad.

Utöver framtagande av energiberäkningar kan du även få hjälp med energideklarationer, livscykelkostnad för energiåtgärder, energisamordning samt miljöbyggnadssamordning. 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Energibalansberäkning för alla typer av fastigheter vid ny- och ombyggnad

En energiberäkning, även kallad energibalansberäkning, är en beräkning av hur mycket energi en byggnad kommer att använda under ett år. Då Boverket ställer krav på hur mycket energi en nybyggd fastighet får göra av med krävs en energiberäkning för att bygglov ska godkännas. Vi på Sweco kan hjälpa till med att ta fram energibalansberäkningar för alla typer av fastigheter, vid ny- och ombyggnad.

Energiberäkningen ser till att ny- och ombyggnationer uppförs i enlighet med gällande lagkrav. Därtill säkerställer den också vissa projektspecifika krav relaterade till byggnadens energianvändning, som ställs av till exempel Miljöbyggnad, BREEAM och Svanen. Med hjälp av energiberäkningen kan olika energieffektiviserande åtgärder prövas i byggnaden innan den är uppförd. Senast två år efter att byggnaden har börjat användas ska energiberäkningen verifieras och en energideklaration upprättas. 

Framtagande av en energiberäkning går vanligtvis till så här:

  • Inhämtning av underlag (arkitektritningar, som lägsta nivå. Med fördel också information om vvs-system och klimatskal).
  • Modellering av byggnaden i energiprogrammet IDA ICE, eller annat lämpligt program.
  • Simulering, analys och sammanställning av resultatet.
  • Eventuella justeringar och åtgärdsberäkningar för att nå krav.
  • Simulering, analys och sammanställning av resultatet.
  • Rapportskrivning.

Vi på Sweco har mångårig erfarenhet av att ta fram energibalansberäkningar. Det gör att vi kan tillgodose just dina önskemål och hjälpa dig med allt ifrån snabba bedömningar till djupgående analyser, samt ge förslag på innovativa lösningar.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Energiberäkning – prisexempel

Uppdrag

Energiberäkning av flerbostadshus med lokaler i bottenplan, 6 150 kvadratmeter.

Kund

Kommunalt bostadsbolag.

Leveransinnehåll

Energiberäkningsrapport.

Kompetenser

Energiexperter, energiingenjörer.

Leveranstid

Cirka 2-3 veckor.

Pris exkl moms:

Cirka 27 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.