C3 – Carbon Cost Compass by Sweco

Det är i tidigt skede som du har möjlighet att ta beslut som ger stora effekter för både kostnad och klimatpåverkan i ditt projekt. I och med det nya lagkravet på klimatdeklaration som trädde i kraft den 1 januari år 2022, är klimatutsläppen från nybyggnation en ny valuta som byggherren behöver ta hänsyn till i sin kalkyl. 

Carbon Cost Compass är till för dig med ett byggnadsprojekt (*) som vill kunna styra ditt projekt mot högt uppställda klimat- och ekonomimål. Och som därtill vill uppfylla krav i upphandlingar på minskad klimatpåverkan, redan från idé till projekteringsstadiet. 

Genom att identifiera er klimatpåverkan och vilka faktorer som är kostnadsdrivande kan våra kalkylexperter ge förslag på alternativa lösningar. Därmed får ni fler valmöjligheter och bättre förutsättningar för ett lyckat projekt. Det unika med Carbon Cost Compass är att både klimatpåverkan och kostnader är sammankopplade genom design- och projekteringsverktygen. Analyserna görs från samma modell i upp till sju steg, där varje resultat kan jämföras med det föregående.

(*) I ett första skede fungerar tjänsten för design i Revit med C3-objekt mot BIM360 och byggnader på upp till ca åtta våningar. Verktyget utvecklas kontinuerligt.

Se en kort introduktionsfilm om C3:

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Klimat- och kostnadsjämförelse i

tidigt skede

Låt våra Klimat- och kalkylexperter göra klimat- och kostnadsjämförelser i tidigt skede! Genom kalkylatorer och klimatsamordnare som är utspridda över hela landet kan du få hjälp med en samordnad klimat- och kostnadsbedömning i tidigt skede, och vidare under hela byggprojektet. 

Efter att kostnadsdrivande faktorer och klimatpåverkan har identifierats får du förslag på alternativa lösningar som kan skapa framgång i ditt projekt. Projektet gås igenom från grundläggning till taknock och analyseras utifrån kostnads- och klimatdrivande byggdelar och lösningar. Resultatet kan du ta del av genom vårt eget verktyg, direkt från 3D-modellen eller i rapportform, med alla labbar i ett jämförande dokument. 

Carbon Cost Compass är framtagen av Swecos bredd av kompetenser inom hållbara byggnader, som tillsammans har bidragit med gedigen erfarenhet och data från design, projektering samt klimat- och kostnadsberäkningar. 

En kostnads- och klimatjämförelse med upp till 7 olika labbar i tidigt skede, av ett byggnadsprojekt mellan 2 000 – 10 000 kvadratmeter BTA innefattar följande:

  • Vi kontaktar dig för ett första Teams-möte i syfte att lära känna er och ert projekt. 
  • Ni skickar över projektets ritningar/skisser och eventuella övriga handlingar utifrån en checklista som vi tillhandahåller.
  • Vi läser in oss på projektet och upprättar en klimat- och kostnadsjämförelse, med en tillhörande rapport som redovisar klimat- och kostnadsjämförelser på upp till 7 olika utföranden/labbar.
  • I leveransen ingår även en presentation tillsammans med konstruktions-, klimat- och kostnadsexperter för dig och din projektgrupp.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Är du i ett annat skede eller söker en annan typ av klimat- och kostnadsjämförelse? Hör av dig så återkommer vi med en projektspecifik offert efter ditt behov. Vi på Sweco har en bred referensdatabas och samlad kompetens.

Här kan du läsa mer om hur Carbon Cost Compass hjälper en av våra kunder att fatta rätt beslut för ett mer hållbart och kostnadseffektivt byggnadsprojekt.

Carbon Cost Compass – prisexempel

Uppdrag

Klimat- och kostnadsjämförelse av ett flerbostadshus på 3 000 kvadratmeter.

 

 

Kund

Allmännytta.

 

Leveransinnehåll

Behovs- och förutsättningsanalys, klimat- och kostnadsjämförelse med upp till sju alternativ, workshop under 2 timmar tillsammans med konstruktions-, klimat- och kostnadsexperter samt workshopledare. 

 

Kompetenser

Klimatsamordnare, kalkylator, workshopledare.

 

Leveranstid

Enligt avtal.

 

 

 

Kostnad exkl moms

60 000 kronor. 

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.