Besiktning av brandlarmanläggningar

Efter att driftsättningen av er brandlarmanläggning är utförd kan vi hjälpa er med leveransbesiktning. Kontrollen säkerställer att brandlarmsystemet fungerar som det ska och att det uppfyller gällande regler och krav för brandlarminstallationer.

Därtill kan vi också genomföra den årliga revisionsbesiktningen som både säkrar funktionen i anläggningen, och att inget har blivit skadat under året som har gått. Våra leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarmanläggningar utförs alltid av auktoriserade besiktningsmän, certifierade enligt SBF1003.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: Q6VPIASI Kategori:

Leverans- och revisionsbesiktning av brandlarmanläggningar

Syftet med en brandlarmanläggning är att den ska upptäcka en brand i så pass god tid att det finns möjlighet att släcka den. En brandlarmanläggning som utförs enligt SBF:s regelverk och är ansluten till räddningstjänsten ska leveransbesiktigas av en auktoriserad besiktningsman, i en certifierad besiktningsfirma. Denna leveransbesiktning genomförs för att se till att brandlarmsystemet fungerar på rätt sätt och att systemet uppfyller gällande regler och kravställningar för brandlarmsinstallationer. Besiktningen bör/ska genomföras kort efter att driftsättningen av anläggningen är utförd. En leveransbesiktning ska inte förväxlas med en entreprenadbesiktning, eftersom denna besiktning utförs helt enligt SBF:s regelverk och inte tar hänsyn till vad som ingår i en entreprenadhandling.

En brandlarmanläggning ska även revisionsbesiktigas varje år för att säkerställa funktionen i anläggningen, och för att kontrollera att inget har blivit skadat under året som gått. Denna besiktning ska utföras regelbundet med ett mellanrum på 12–15 månader.

Exempel på kontrollpunkter vid en leveransbesiktning:

 •  att installationen av anläggningen utförts enligt regelverket.
 • att brandlarmanläggningen stämmer överens med anläggarintyget.
 • att dokumentationen av anläggningen är fullständig och korrekt utförd.
 • att alla brandlarmsutrustningar i anläggningen fungerar och är rätt placerade.
 •  att larmdonen uppfyller kravet på hörbarhet och har samma ljudkaraktär.
 •  att larmöverföringen fungerar för brandlarm och fel.
 • att eventuella styrfunktioner fungerar som de ska.
 • att OR/SR ritningarna stämmer överens med byggnadens verkliga utseende.
 • att brandlarmssektionerna har rätt indelning.

Exempel på kontrollpunkter vid en revisionsbesiktning:

 • att eventuella fel från tidigare besiktningar har åtgärdats.
 •  att inget i brandlarmanläggningen skadats eller är trasigt.
 • att anläggningen och larmdonen fungerar.
 • att styrfunktioner och larmöverföring fungerar.
 • om det har skett några förändringar i byggnaden som påverkar anläggningens funktion.
 • att OR-/SR-ritningar är uppdaterade med eventuella förändringar i byggnaden.

Vi som arbetar med besiktning är certifierade enligt SBF1003. Våra leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarmanläggningar genomförs alltid av auktoriserade besiktningsmän.

Varmt välkommen med er förfrågan!

 

Liten ordlista

Ett anläggarintyg är ett intyg som beskriver anläggningens utrustningar, komponenter och funktion, detta intyg upprättas av en behörig anläggarfirma.
OR-ritningar är en/flera ritningar som används av brandkåren vid en eventuell brand i byggnaden och är till för att brandmannen ska kunna orientera sig i byggnaden.
SR-ritningar är till för service av anläggningen och visar var i byggnaden detektorer, larmdon mm finns installerade.
SBF avser svenska brandskyddsföreningen.

Besiktning av brandlarmanläggningar – prisexempel

Uppdrag

Besiktning av brandlarmanläggningar.

Kund

Alla som äger en brandlarmanläggning, till exempel kommuner, fastighetsägare, byggherrar, regioner, butiker med flera.

Leveransinnehåll

Besiktningsintyg (skickas till anläggningsägaren).

Kompetenser

Godkänd besiktningsfirma enligt SBF 1003, behörig ingenjör brandlarm enligt SBF 1007 samt auktoriserad besiktningsman för brandlarmanläggningar.

Leveranstid

Cirka 1 vecka, maximalt 4 veckor efter utförd besiktning.

Pris exkl moms:

Leveransbesiktning av skola på 10 000 kvadratmeter, cirka 40 000 kronor.
Leveransbesiktning av förskola om 6 avdelningar, cirka 12 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.