Brandskyddsdokumentation i bygglovsärenden

Vi på Sweco kan hjälpa er att ta fram en brandskyddsdokumentation för de ärenden som kräver bygglov hos kommunen. Dokumentationen ska både redovisa byggnadens brandskydd samt vilka förutsättningar det är utformat efter. Tillsammans med ett sakkunnigintyg från brandsakkunnig utgör den en viktig del av det underlag som kommunen behöver för att kunna utfärda ett slutbesked som innebär att lokalerna är godkända för att tas i bruk.

Utöver en brandskyddsdokumentation kan kommunen dessutom begära att en brandskyddsbeskrivning lämnas in tillsammans med bygghandlingarna. Detta för att säkerställa att man planerar att bygga i enlighet med gällande regelverk kopplat till brandskydd. De krav som finns i brandskyddsbeskrivningen behöver inarbetas i övriga handlingar, och blir på så sätt en viktig del av bygghandlingarna. 

Prisexempel 30 000 kr

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 2637PBSN Kategori:

Krav på brandskyddsdokumentation i bygglovsärenden

I ärenden som kräver bygglov hos kommunen krävs också en brandskyddsdokumentation. Dokumentationen visar byggnadens brandskydd och vilka förutsättningar det är utformat efter. Tillsammans med ett sakkunnigintyg från brandsakkunnig utgör den en del av det underlag som kommunen behöver för att kunna utfärda ett slutbesked, vilket säkerställer att lokalerna är godkända för att tas i bruk. För att kommunen ska kunna säkerställa att man planerar att bygga i enlighet med gällande regelverk kopplat till brandskydd kan de också begära att en brandskyddsbeskrivning lämnas in tillsammans med bygghandlingarna. Samtliga krav i brandskyddsbeskrivningen behöver arbetas in i övriga handlingar, och blir därför en viktig del av bygghandlingarna. 

Våra prisnivåer ser ut som följande:

  • från 30 000 kronor.

Projektering av brandskydd vid ny- eller tillbyggnation. Inkluderar brandskyddsbeskrivning som bygghandling samt en brandskiss. Se exempel 1.

Lämpar sig för: kontor eller bostäder upp till 3 våningar, mindre publik verksamhet eller industri om max 1 250 kvadratmeter. Vid färdig byggnation ingår även en utförandekontroll, samt sakkunnigintyg och relationshandling.

  • från 60 000 kronor.

Projektering av brandskydd vid ny-, om- eller tillbyggnation. Inkluderar brandskyddsbeskrivning som bygghandling samt en brandskiss. Se exempel 2.

Lämpar sig för: mer komplexa kontor eller bostäder upp till 8 våningar, större publik verksamhet eller industri om max 5 000 kvadratmeter. Vid färdig byggnation ingår även en utförandekontroll, samt sakkunnigintyg och relationshandling.

  • från 120 000 kronor.

Projektering av brandskydd vid ny-, om- eller tillbyggnation. Inkluderar platsbesök med inventering, brandskyddsbeskrivning som bygghandling samt en brandskiss. Se exempel 3.

Lämpar sig för: komplexa kontor eller bostäder över 8 våningar, komplex publik verksamhet eller industri över 5 000 kvadratmeter. Vid färdig byggnation ingår även en utförandekontroll, samt sakkunnigintyg och relationshandling.

 

Brandskyddsdokumentation – prisexempel

Uppdrag

Ex. 1  Nybyggnation av parhus, cirka 240 kvadratmeter.

Ex. 2  Påbyggnad av befintligt bostadshus med 2 våningar, cirka 800 kvadratmeter.

Ex. 3  Nybyggnation av depå-, verkstads-, och personalbyggnad 20 000 kvadratmeter.

Kund

Ex. 1  Privat fastighetsägare.

Ex. 2  Privat byggföretag.

Ex. 3  Regionalt fastighetsbolag.

Leveransinnehåll

Ex. 1  Brandskyddsbeskrivning inklusive brandskiss för bygglov.
Brandskyddsdokumentation, sakkunnigintyg och utförandekontroll inklusive platsbesök för slutbesked.

Ex. 2  Brandskyddsbeskrivning inklusive brandskiss för bygglov. Analytisk dimensionering av bärförmåga vid brand av takkonstruktion i trä.
Brandskyddsdokumentation, sakkunnigintyg och utförandekontroll inklusive platsbesök för slutbesked.

Ex. 3  Brandskyddsbeskrivning inklusive brandskiss för FFU till totalentreprenör.

Kompetenser

Brandingenjör

Leveranstid

Ex. 1  2 veckor från beställning för respektive handlingsskede.

Ex. 2  10 veckor för brandskyddsbeskrivning inklusive projektering tillsammans med projektgrupp. För dokumentation inför slutbesked, 2 veckor.

Ex. 3  12 veckor för brandskyddsbeskrivning inklusive projektering tillsammans med projektgrupp.

Kostnad exkl moms

Ex. 1  32 000 kronor.

Ex. 2  70 000 kronor.

Ex. 3  160 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.